Реферат шаблон оформлення титульної сторінки

Наукова робота (курсова, дипломна) — це письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел. Основний – детальне опрацювання літератури, робота над змістом і висновками реферату. Порядок посилань на літературні джерела Посилання на наукові літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках []. Це може бути посилання на джерело в цілому або на джерело із зазначенням конкретної сторінки. Далі номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.